vicc

#minekstrapáljamagát

Arisztid és inasa kimennek a galoppversenyre. – Jean, miért futnak a lovak? – Babérért, uram. – És melyik kapja a babért? – Az első, uram. – Akkor a többi minek strapálja magát?

#majdénfedezlek

A csődör és a kanca megy ki az istállóból. A csődör udvariasan előreengedi a kancát: – Menj csak előre, én majd fedezlek.

#amásikoldalúgyiselindul

– Képzeld, a hadseregünkben elrendelték, hogy a lovas katonák csak az egyik lábukon hordjanak sarkantyút. – Miért? – Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a ló egyik oldalát, a másik oldal úgyis automatikusan elindul vele együtt.

#hogyalovaknekérjenek!

A rendőr megállítja a székely paraszt bácsit. – Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren? A paraszt bácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja: – Szénát. – És miért sugdolózik? – Hogy a lovak ne kérjenek!

Mint a villám :)

– Aztán gyors ez a ló? – kérdi egy vevő a kupectől a lóvásárban. – Hát persze. Még a legsebesebb záporban is csak a farkát éri az eső!