vicc

#abrakadabra

A ló bemegy a kocsmába. – Kérek egy DAB-ot. A kocsmáros oda tolja elé a sört. Kisvártatva a ló: -Most meg kérek egy tál zabot! Mire a kocsmáros: – Abrakadabra?

#nemisfognak

Bemegy a ló a kocsmába: – Kérek egy pohár Martinit! A kocsmáros csodálkozva kitölti neki, majd közli: – Kétezer forint lesz… De ne haragudjon, lovak nem szoktak ide járni. Mire a ló: – Hát, ilyen árak mellett, nem is fognak.

#négykettőrevezetek…

Pista bácsi sakkozik a lovával. A szomszéd Jani bácsi áthajol a kerítésen és csodálkozva nézi. Pár perc után megszólal: – Te Pista, a te lovad már olyan okos, hogy tudsz vele sakkozni? – Ez okos? Négy-kettőre vezetek…

#lekváros!!!

Agresszív kismalac sétálgat a réten, találkozik egy lóval. Hozzávágja a palacsintáját, mire a ló: -Ez szándékos volt? -Nem! Lekváros!

#lovagolnitanultam

– Öregem, fantasztikus számot láttam tegnap a cirkuszban. Képzeld, egy kutya lovaglás közben ide-oda bukfencezett a ló hátán, azután a hasa alá is becsúszott, majd a nyakába kapaszkodva visszamászott… – Az mind semmi! Én ezt már az első nap megcsináltam, amikor lovagolni tanultam!

#nemlátomakadályát

Két vak ló beszélget a pálya szélén: – Te tényleg indulni akarsz a holnapi versenyen? – Nem látom akadályát…

#helyesbítekhóóó!

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak. A bácsi jól odasóz nekik: – Gyí! A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral: – Gyí! A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a bakról, előremegy a lovakhoz és észreveszi, hogy közvetlen a lovak előtt egy óriási szakadék tátong. […]

#csakderékigért

A paraszt bácsi a folyóparton baktat a szekerével. Ott van szolgálatban a rendőr. A bácsika megkérdezi tőle: – Biztos úr, hol lehet itt baj nélkül átkelni a szekérrel? – Jöjjön csak, bátyám, majd megmutatom. Itt nyugodtan áthajthat. – A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüllyed a szekérrel együtt. Megszólal a rendőr: – Érdekes! A […]