humor

#minekstrapáljamagát

Arisztid és inasa kimennek a galoppversenyre. – Jean, miért futnak a lovak? – Babérért, uram. – És melyik kapja a babért? – Az első, uram. – Akkor a többi minek strapálja magát?

#majdénfedezlek

A csődör és a kanca megy ki az istállóból. A csődör udvariasan előreengedi a kancát: – Menj csak előre, én majd fedezlek.

#hogyalovaknekérjenek!

A rendőr megállítja a székely paraszt bácsit. – Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren? A paraszt bácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja: – Szénát. – És miért sugdolózik? – Hogy a lovak ne kérjenek!