Versek

Petőfi Sándor: Paripámnak az ő színe fakó…

Paripámnak az ő színe fakó, Szőre, mint a vert arany, ragyogó; Paripámnak az ő neve Csillag, Gyors a lába, mint a hullócsillag. Haj szép lovam, hej ló lovam, fakó! Hol az egyik lábadról a patkó? Hadd vigyelek, lovam, a kovácshoz, Azután majd vígy el a rózsámhoz. Hej, tüzes a kovácsnak a szene, De tüzesebb rózsámnak […]

Petőfi Sándor: Kinn a ménes, kinn a pusztán

Kinn a ménes, kinn a pusztán, A betyárok országútján. Benn a csikós a csárdában, Iszik istenigazában. Hadd igyék, ha kedve tartja, Ha kiszáradott a torka, Nem is csoda ily melegben, Süt a nap eszeveszetten. De ha beballag kend, bátya, Iszogatni a csárdába, Legyen gondja a ménesre, Bízza kelmed jó kezekre. Ott kinn hagyott három bojtárt, […]

Petőfi Sándor: Gyere, lovam…

Gyere, lovam, hadd tegyem rád nyergem! Galambomnál kell még ma teremnem. A kengyelbe most teszem bal lábam, De lelkem már a galambomnál van. Száll a madár, tán párjához siet. Sebesen száll, el is hagyott minket. Érjük utol szaporán, jó lovam, A párját ő sem szereti jobban. Pest, 1844. december Forrás: Petőfi Sándor összes verse Kép:pixabay.com

József Attila: A lovak

A lovak kihaló fajából való húsz évszázad döglött ki alattunk. S de jó a fáradt embernek az ágy. Szálláscsinálónk megbolondult, komám, itt más már nem marad, a mában bérelünk egy szobát. Mivelhogy már sokat szaladtunk, azt hittük, hogy sokat haladtunk. Ótától-ótáig lerongyolódott lábunkról már a lábbeli. Vargát ugyan találhatsz eleget, foltnak valót is éppen eleget, […]

Kis János – A ló és a darázs

Egy darázs egy lovat megcsíp fullánkjával, Ez nagy mérgesen rúg feléje lábával; De ez csak imígy szól csendesen hozzája: “Lassabban vitézek kedvelt paripája! Vedd jól gondolóra menedékhelyemet, Hidd el, meg nem rúghatsz semmikép engemet!” Végre a kevély ló kérni nem átalja, Mellyre a darázsnak illy válaszát hallja: “A szelidség mindég győző szokott lenni Lásd, én […]

Juhász Gyula: Ember, állat (1925)

Egy lovat vert egy ember a Tiszánál, Szelíd sömlyék közt, borús ég alatt. Szegény, vert állat nyerített s a száján A hab fehérlett és a gondolat     Az ember vak  agyában csak derengett. Szegény vak ember, míg te egyre verted Szegény lovat, én sírtam tehetetlen S az égre, földre néztem és kerestem Az Istent, […]

Pintér Zoltán: A rézpatkó

Az istállón faajtó, istállóban három ló. A lábukon rézpatkó, rézpatkó a koppanó. Kippen-koppan rézpatkó, rézpatkóján csattanó. Csattanóján rengető, szép dallamot pengető. Tizenkét láb három lóra, rászoktak a  rézpatkóra. Fényesítik reggel-este, süsse a Nap fényesebbre! Csillog-villog, kippen-koppan, kopogj te is  az ajtóban! Kép:pixabay.com

Illyés Gyula: Vágta

Naphosszat micsoda vita a csuklómra kötött karórám s fölhúzott szívem dobogása között! Micsoda vad feleselés a földi eleven s a hideg csillag-perc között. Szorongva figyelem. Hogy üt s kiált egymásra a vérünkben lüktető és az – mely mégsincs nélkülünk – az öröklét-idő! Nyomom órámra fülemet, eremre ujjamat. Két mén rohan párban, de úgy hogy egymásba […]