Ülésezett a Lovas Tagozat elnöksége

A Készenléti Rendőrség adott otthont a Lovas Tagozat soron következő ülésének a 2018. január 12-én.

Az ülésen részt vett dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, Markos György az OPSZ elnökhelyettese, Zámbó Péter OPSZ szakmai alelnöke, dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgató is, hogy érdemben segítsék a lovas ágazat munkáját. Lovas szakemberekben sem volt hiány, meghívott vendégként érkezett Dallos Gyula mesteredző, Magyarország Örökös Bajnoka, Sallay Sándor, a Seniorok a Magyar Lovassportért Egyesület tagja, Domoszlainé Sparing Kinga c.r.alezredes, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának kiemelt főelőadója, Domoszlai Dániel ny.r.alezredes, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának volt parancsnoka és Pénzes Gábor huszár hagyományőrző alezredes.

Az ülést dr. Rácz Adrienn tagozat elnök nyitotta meg, majd az elnökséget és a meghívott vendégeket dr. Túrós András, az OPSZ elnöke is köszöntötte, aki méltatta a Tagozat eredményeit.

Ugyanakkor jobbító szándékkal rámutatott azokra a területekre, ahol előrelépést vár a 2018-as évben: így a lovas ágazat részéről hangsúlyosabb bekapcsolódást vár a külterületeket érintő akciókba és a migrációs problémák megoldása érdekében is.

Ez utóbbi területen a Határvédelmi Tagozattal történő együttműködést szorgalmazta az elnök.

A Tagozat visszatekintve a 2017-es évre, értékelte a munkatervének megvalósulását, valamint adminisztrációs és lovas szakmai kérdéseket vitatott meg, egyúttal megalkotta a 2018-as munkatervét és költségvetését is. A Tagozat elnökének 2017. évre vonatkozó értékelő beszámolóját az elnökség egyhangúan elfogadta.

Adminisztrációs kérdésekről is szó esett, a felvetett gyakorlati problémákra dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgatója segített megtalálni a megfelelő válaszokat. A lovasok – magukat és lovaikat képezve – a polgárőrség rendszerében idővel az alapoktól egyre magasabb szintre kerülhetnek, így válva alkalmassá egyes nehezebben megoldható szolgálati feladatra. Nádai Nagy Péter elnökségi tag rámutatott, hogy a képzéseken a lovas polgárőrök részéről megfogalmazódott az az igény, hogy sikeres vizsgájukról, előmenetelükről kézzel fogható és látható visszajelzést kapjanak. Új típusú tanúsítványokat és emellett a lovas polgárőrök formaruháján megkülönböztető jelzéseket szorgalmazott már egy ideje.

Dr. Rácz Adrienn, a tagozat elnöke elmondta, hogy a 2017-es évben elbizonytalanodott a Tagozat abban, hogy a vizsgaszintekről a visszajelzést miként adhatja meg lovasainak, mivel az eddigi tanúsítványokat volt, aki elégtelennek érezte, de voltak olyan lovasok is, akik pedig egyenesen szükségtelennek tartották. A tagozat év közben leállította a korábbi papír alapú tanúsítványok kiadását a megfelelő megoldás megtalálásáig, azonban a döntés hónapokon át húzódott, ezért iránymutatást kért. Dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgatója elmondta, hogy az OPSZ a papír alapú tanúsítványokat eredménnyel alkalmazza immár hosszú időn át, amelyet a lovasok esetében a tagozati titkár által kezelt elektronikus alapon vezetett nyilvántartás megfelelően kiegészít.

Amennyiben a Tagozata visszajelzést fokozni kívánja, megfontolásra javasolta, hogy a Tagozat együttesen kezelje ezt a törekvést a tagozati pajzsfelvarró jelzések módosításával, mivel a két visszajelzés hatékony és eredményes lehet egyszerre.

A Tagozat egyetértett a felvetéssel, és elfogadta Nádai Nagy Péter elnökségi tag indítványát azzal, hogy annak látványtervét pontosítva az OPSZ Elnöksége elé terjesztik a közeljövőben.

Dr. Rácz Adrienn, a tagozat elnöke elmondta, hogy a Tagozat a saját elektronikai adatnyilvántartását lehetőségeihez mérten igyekszik folyamatosan aktualizálni, azonban ehhez segítséget várnak az OPSZ Központjától. Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke és dr. Barnucz Szilvia főigazgató a tagozat elnökének felvetésére megerősítette, hogy az OPSZ szükségét érzi egy informatikai fejlesztésnek, az erre vonatkozóan átgondolt, átfogó fejlesztési stratégia kidolgozása már folyamatban van.

Dr. Rácz Adrienn a Tagozat irányvonalának meghatározását és oktatási stratégiájának újragondolását is szorgalmazta, mivel az elmúlt időszakban álláspontja szerint megtorpanás történt az oktatási tematika részleteinek kidolgozásában, így 2017-ben nem került sor a járőrvezető II. szintű lovasok elméleti és gyakorlati továbbképzésére, azaz pont a legaktívabb lovasoknak nem volt lehetőségük a rendszerben történő előrelépésre. Dr. Rácz Adrienn a Tagozat irányvonalának meghatározását és oktatási stratégiájának újragondolását is szorgalmazta, mivel az elmúlt időszakban álláspontja szerint megtorpanás történt az oktatási tematika részleteinek kidolgozásában, így 2017-ben nem került sor a járőrvezető II. szintű lovasok elméleti és gyakorlati továbbképzésére, azaz pont a legaktívabb lovasoknak nem volt lehetőségük a rendszerben történő előrelépésre.

A jelen lévő lovas szakemberek között élénk szakmai eszmecsere bontakozott ki, abban azonban valamennyien egyetértettek: egységet kell, hogy tükrözzön a polgárőrség lovas ágazata.

Dallos Gyula mesteredző, Magyarország Örökös Bajnoka, Sallay Sándor, a Seniorok a Magyar Lovassportért Egyesület tagja és Pénzes Gábor huszár hagyományőrző alezredes lovas szakmai alapokon is kiemelten hangsúlyozták az egységes irányvonal fontosságát. Domoszlai Dániel nyugalmazott rendőr alezredes az eddigi oktatási tapasztalatai alapján, a lovasok gyakorlati lovas tudásszintjének egységes nívóra történő felfejlesztésének fontosságát emelte ki.
Személyi változások is folyamatban vannak a Tagozat háza táján. Az ülést megelőző napokban Szilágyi Szilárd elnökségi tag lemondásának elfogadását kérte az OPSZ elnökétől, mindamellett, hogy kívülről továbbra is segíti a lova polgárőrök munkáját.

A tagozat elnökének javaslatára ugyanakkor dr. Túrós András a Tagozat elnökségébe történő bekapcsolódásra kérte fel Dallos Gyulát, Sallay Sándort, Domoszlai Dánielt és Pénzes Gábort, akik valamennyien elfogadták a felkérést. A tagozat elnökségbe történő csatlakozásukról az OPSZ Elnöksége várhatóan január 26-i ülésén fog dönteni.

Szerző: Hladon Sándor

Forrás: polgarorok.hu