#helyesbítekhóóó!

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak.
A bácsi jól odasóz nekik:
– Gyí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral:
– Gyí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a bakról, előremegy a
lovakhoz és észreveszi, hogy közvetlen a lovak előtt egy óriási szakadék
tátong. Erre visszamászik a bakra és így szól:
– Helyesbítek: hóóó!