#hogyalovaknekérjenek!

A rendőr megállítja a székely paraszt bácsit.
– Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A paraszt bácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
– Szénát.
– És miért sugdolózik?
– Hogy a lovak ne kérjenek!