Szólások

 • Szurkálja az abrak a fenekét.
  Az abrak piszkálja az alfelét.
  Jelentése: jól megy a sora, mégsem fér a bőrébe.

 

 • Röhög, mint abrakjának a ló.
  Jelentése: csúnyán, hangosan nevet valaki.

 

 • Kerek képű, mint a csikó.
  Jelentése: hosszúkás arcú.

 

 • Lassan csikó, majd elér a fakó!
  Jelentése: fiataloknak mondják, ha megelőzik az öregebbeket vagy
  hamarabb elérünk valamit megfontoltsággal, mint fiatalos hevességgel.

 

 • Lóg, mint kanca a csikó után.
  Jelentése: el-elmaradozik a többiektől.

 

 • Nem fog utána csikó szaladni.
  Jelentése: lányról, nem lesz házasságon kívül született gyermeke.

 

 • Nem kell csikó!
  Kellesz is csikónak!
  Jelentése: mondják a nagyobbak, ha gyermek akar velük menni vagy
  nincs rád szükség, ne jöjj velem vagy velünk!

 

 • Elhányta (elhullatta) (már) a csikófogát.
  Kihulltak már a csikófogai.
  Jelentése: nem fiatal már, eljárt fölötte az idő.

 

 • Megvan még a csikófoga.
  Jelentése: szeret sokat inni.

 

 • Megadja a módját, mint a páliák (az egyszeriek) a csikóherélésnek.
  Jelentése: teljesen értelmetlenül, csak azért tesz valamit, hogy „megadja a módját”, hogy úgy járjon el, ahogyan máskor is szoktak.

 

 • Kilóg a csikóláb!
  Jelentése: taknyos az orrod!

 

 • Káromkodik, mint a csikós.
  Jelentése: cifrán káromkodik.

 

 • Olyan (sovány), mint egy gebe.
  Jelentése: szinte betegesen sovány, girhes (ember).

 

 • Rövidre (kurtára vagy szorosra, vagy kemény kézzel) fogja (kezében tartja) a gyeplőt.
  Jelentése:megrendszabályoz valakit, illetve kemény kézzel rendet tart valamely közösségben.

 

 • Szedd beljebb a gyeplőt!
  Jelentése: fékezd magadat!

 

 • Utána (közéje) veti (meg- nekiereszti vagy tágra ereszti) a gyeplőt.
  Jelentése: felhagy valakinek vagy valamely közösségnek az irányításával, szabadjára ereszt valakit vagy valakiket.

 

 • Olyan, mint az igásló.
  Jelentése: sok munkával megterhelt, elgyötört ember.

 

 • Nagy (tágas) az istálló, de parányi (csak négy markos) a ló.
  Jelentése: nagy feneket kerít a mondanivalójának vagy
  szegények, de jómódot mutatnak.

 

 • Olyan a lova, hogy cérnán tartja, kötéllel hajtja.
  Jelentése: nagyon sovány és erőtlen a lova.

 

 • Olyan a nyelve, mint az istállósöprűnek.
  Jelentése: sok ocsmányságot összebeszél.

 

 • Megereszti a kantárszárat.
  Jelentése: többet megenged valakinek, mint eddig, nagyobb szabadságot ad neki.

 

 • Rövidebbre fogja a kantárszárat.
  Jelentése: megszorítja a kegyelmet.

 

 • Olyan, mint a kengyel.
  Jelentése: egész nap lót-fut.

 

 • Fél kengyelben áll.
  Jelentése: egy kissé becsípett, pityókos.

 

 • Kengyelben a lába.
  Fél lába a kengyelben.
  Jelentése: indulóban van vagy nagyon szeretne már indulni valahova.

 

 • Kivet valakit a kengyelből.
  Jelentése: versengésben legyőz valakit, leüt a kezéről valakit, valamit.

 

 • Egy kengyelt nyomnak.
  Jelentése: egy szándékkel vannak, ugyanabban a dologban mesterkednek.

 

 • Nem nyomja mind a két kengyelt egyenesen.
  Jelentése: kétkulacsos ember módjára hol ehhez, hol ahhoz a párthoz vagy félhez tartozik.

 

 • Nyomítani kell a kengyelt.
  Jelentése: törekedni kell a szándék megvalósítására, utána kell járni a szóban forgó dolognak.

 

 • Szalad, mint csikó az anyja után.
  Jelentése: állandóan követi, el nem marad mellőle.

 

 • Ugrál, mint a füves csikó.
  Jelentése: vidáman, pajkosan ugrabugrál.

 

 • Nem adná egy csikóért.
  Jelentése: nagyon örül neki, sokért nem adná.

 

 • Nála mindennap csikókat bélyegeznek.
  Jelentése: mindig talál ürügyet az ivásra, a borozásra.

 

 • Sem a kocsi, sem a ló, sem az ostor nem a tiéd!
  Jelentése: hajtsd olyan gyorsan a lovakat, ahogy csak lehet!

 

 • Bíztatja, mint a kocsis a lovát.
  Jelentése: kitartóan bíztat, nógat valakit vagy valamit.

 

 • Lassan kocsis, beteg a ló!
  Jelentése: ne heveskedj, ne siess, légy meggondoltabb!

 

 • Úgy beszél vele, mit kocsis (rudas) a lovával
  Jelentése: durván beszél vele.

 

 • A kovács jól kiélesítette a fütyülőjét.
  Jelentése: nagyon éles hangon tud fütyülni.

 

 • A kovács sem tudna neki észt koholni (’kovácsolni’).
  Jelentése: nagyon ostoba.

 

 • Nem akad kovácsa.
  Jelentése: nincs, aki elkészítse vagy megjavítsa.

 

 • Kovácstól veszi a szenet.
  Jelentése: másod vagy harmadkézből vesz valamit; attól vásárol, aki sokkal drágábban adja a szóban forgó dolgot, mint más.

 

 • Fohászkodik, mint a kovácsfújtató.
  Jelentése: nagyot sóhajt.

 

 • Tágít a kötőféken.
  Jelentése: kezdi hanyagabbul végezni a dolgát.

 

 • Abbahagyja a dolgot, mint a lusta ló a húzást.
  Jelentése: belekezd valamely munkába, de nem fejezi be.

 

 • Addig tart, míg a fehér ló egyet fingik.
  Jelentése: rövid ideig tart.

 

 • A fehér ló megrúgta.
  Jelentése: szerencsétlenség áldozata lett.

 

 • A fehér ló seggébe csúszkálni; gyere velem, aztán te mégy elől.
  Én biz a lóba rákászni.
  Jelentése: kitérő felelet arra a kérdésre: Hová mégy? , semmi közöd hozzá.

 

 • Annyit eszik, mint a ló.
  Mindig zabál, mint a szakadt ló.
  Jelentése: nagyon sokat eszik.

 

 • Átesik a ló másik oldalára.
  Jelentése: az ellenkező végletbe esik.

 

 • Búsuljon a ló elég nagy a feje.
  Nagy a feje, búsuljon a ló.
  Jelentése: nem érdemes szomorkodni, búsulni.

 

 • Co, te fehér ló, taszítsd feleség.
  Jelentése: gúnyos megjegyzés arra az emberre, aki rossz gebével bajlódik.

 

 • Dolgozik, mint egy ló.
  Jelentése: minden munkát vállalva sokat és küszködve dolgozik.

 

 • Elkapta a ló.
  Elragadták a lovak (lovai).
  Jelentése: elbizakodottá, gőgőssé vált vagy
  rabjává lett valamely indulatnak vagy vágynak.

 

 • Elkapta a szürke ló farkát.
  Jelentése: szerencséje van.

 

 • Esik-kél, mint a vak ló.
  Bukik, mint a ló.
  Jelentése: lépten-nyomon bukdácsol.

 

 • Esik, mint a ló dereka.
  Jelentése: ömlik az eső.

 

 • Ez is csak olyan ló: ha akarok, ha nem is, felülök én magam is.
  Jelentése: mondják a rossz lóra.

 

 • Feléje fordítja a fehér ló a farkát.
  Jelentése: szerencsés ember, kedvez neki a szerencse.

 

 • Fingik, mint a szakadt ló.
  Szelel, mint a zabos ló.
  Jelentése: egyre-másra szellent.

 

 • Fut a lova.
  Jelentése: jól folyik a dolga.

 

 • Gondolkodik, mint a szalmás ló.
  Jelentése: ahelyett, hogy dolgoznék, csak bámul és álldogál.

 

 • Hányja fejét, mint a ló augusztusban.
  Hányja-veti fejét, mint a legyes ló.
  Jelentése: ide-oda kapkodja a fejét.

 

 • Hazafelé tartja a ló a száját.
  Jelentése: indulóban van, utazni készül haza.

 

 • Igyekszik, mint a rossz ló.
  Jelentése: iparkodik, mégsem megy semmire.

 

 • Izzad, mint egy ló.
  Izzad, mint a szódás ló.
  Jelentése: erősen izzad.

 

 • Jók a lovai, de a kocsisa rossz.
  Van lova, de nincs kocsisa.
  Jelentése: van tehetsége, de nem jóra használja, vagy ne tud vele élni.

 

 • Konyít reá, mint a rossz ló az országútra.
  Jelentése: haragszik rá, nem szereti, vagy nincs kedve hozzá.

 

 • Kinn lóg a ló lába.
  Kilátszik a ló lába.
  Jelentése: kilóg a lóláb.

 

 • Ló mondja, szamár bizonyítja.
  Jelentése: éppen annyira megbízhatatlan az, aki bizonyítja, mint aki állítja.

 

 • Ló se eszi meg az abrakos (zabos) tarisznyát.
  Jelentése: annak a tréfás megokolása, hogy miért nem eszi meg valaki a töltött káposzta bundáját.

 

 • Lovak elé fogja a kocsit.
  Jelentése: épp fordítva tesz valamit, mint ahogy kellene.

 

 • Állva alszik, mint a ló.
  Jelentése: még álltában is el-elbóbiskol.

 

 • Megadta a lovak árát.
  Jelentése: alaposan ellátták a baját.

 

 • Megállt a lova.
  Jelentése: halálos lova lett.

 

 • Megköti magát, mint a német (nyakas) ló.
  Megbakol, mint a ló.
  Jelentése: megcsökönyösödik, makaccsá válik.

 

 • Még lova sincs, máris kantáron búsul.
  Jelentése: olyasmin töpreng vagy kesereg, ami talán be sem következik.

 

 • Megválik, kinek lova futósabb.
  Jelentése: majd kiderül, hogy ki győz, ki az ügyesebb.

 

 • Megvan, mint öreg ló a polyván.
  Jelentése: éldegél szegény.

 

 • Meg van rakva, mint a nyerges ló.
  Jelentése: mondják a cifrán kiöltözött lányra.

 

 • Mindig jár, mint a fuvaros ló.
  Mindig megy, mint a szekeres ló.
  Jelentése: folyton jön-megy, soha sincs nyugton.

 

 • Nagyobb a ló, mint az istálló.
  Nagyobb a ló, az istállónál.
  Jelentése: többet kíván valaki, mint amennyit a körülményei miatt elérhet, magvalósíthat vagy
  szűk a lábbelije, a csizmája.

 

 • Nekünk is nevetett (valaha) a vak ló.
  Jelentése: nekünk is volt jobb sorsunk, mi is láttunk jobb napokat.

 

 • Nem látszik, ha a ló fut.
  Jelentése: így vigasztalják azt, aki a miatt panaszkodik, hogy rongyos a ruhája vagy, hogy nincs szépen felöltözve.

 

 • Nem tudom, ki lova, csikaja.
  Jelentése: nem tudom, kiféle-miféle, kinek a fia vagy a lánya.

 

 • Nem üti ki a vak ló szemét.
  Jelentése: nem sok lesz az, amit ad, nem valami bőkezű ember.

 

 • Nyög, mint a hajóhúzó ló.
  Jelentése: hangosan nyög valaki vagy
  sokat szenved fizetnivalói, adósságai miatt.

 

 • Olyan csúnya, hogy a ló az abrakot sem venné el a kezéből.
  Jelentése: visszataszítóan csúf.

 

 • Ostoba, mint a ló.
  Nincs esze, mint a lónak.
  Jelentése: ostoba, esztelen.

 

 • Összeálltak, mint a lovak kánikulában.
  Jelentése: úgy élnek együtt, hogy nincsenek megesküdve, természetes házasságban élnek.

 

 • Összesúg, mint a székely lova.
  Összesúgnak, mint a gyergyói lovak.
  Jelentése: összedugja a fejét, illetve összebeszél valakivel.

 

 • Ráhágott a ló az erszényére.
  Jelentése: elfogyott a pénze, üres a tárcája.

 

 • Rá van szokva, mint ló az abrakra.
  Jelentése: hozzászokott a kényelemhez, a jómódhoz.

 

 • Sokat ivott a lova.
  Jelentése: lovat hajtó ember berúgott, részeg.

 

 • Süket, mint a ló ősszel.
  Nagyot hall, mint ősszel a ló.
  Jelentése: nagyot hall vagy
  úgy tesz, mintha nem hallana valamit.

 

 • Szapora, mint a poroszka ló.
  Jelentése: nagyon szapora.

 

 • Várunk évést, mint a ló a réten egymást.
  Jelentése: mondják engedelemkérés képpen, ha valakit nem várnak meg az étkezéssel, s az éppen evésidőben érkezik meg.

 

 • Viszi a ló.
  Jelentése: nem tudja abbahagyni a nagyotmondást, a hencegést.

 

 • Visszaáll, mint a lopott ló mellől szoktak.
  Jelentése: visszalép valamitől.

 

 • Visszafogja a ló száját.
  Jelentése: megváltoztatja a szándékát, visszakozik.

 

 • Bújj a lóba!
  Bújj a lóba, jársz hintóba!
  Jelentése: durva leintés, menj a csodába!

 

 • Nagy benne az akarat, mint a rossz lóban.
  Jelentése: nagyon csökönyös, makacs ember.

 

 • Kivan a lóból.
  Jelentése: kicsípte magát, ünneplőbe öltözött.

 

 • Nem adja (adná) egy vak lóért.
  Jelentése: nagyon örül neki, sokért nem adná.

 

 • Tud a lóhoz: fejét üti.
  Jelentése: nem ért hozzá, hogyan kell a lóval bánni.

 

 • Amit lovon fogad, gyalog meg nem állja.
  Jelentése: körülményei megváltozásával nem váltja be ígéretét.

 

 • Annyit ér, mint döglött lovon a patkó.
  Annyit ér, mint holt lóra a patkó.
  Annyi haszna, mint döglött lovon a patkónak.
  Jelentése: semmit sem ér, nincs semmi haszna, értelme.

 

 • Fehér lovon elad valamit.
  Jelentése: elkótyavetyéli, elherdálja, eltékozolja.

 

 • Fenn van a lován, létrát kell tenni melléje, hogy leszállhasson.
  Jelentése: nagyon büszke, gőgös.

 

 • Lovon jött, gyalog jár.
  Jelentése: elszegényedett, elverte a vagyonát.

 

 • Más lován ül.
  Más lovát fogta be.
  Jelentése: nem a maga erejéből halad előre, más támogatja.

 

 • Ez még egy lónak is sok volna.
  Jelentése: nem bír el annyi terhet, munkát vagy szenvedést az ember.

 

 • Felvágták az orrát, mint a tatár lónak.
  Jelentése: úgy orrba vágták, hogy felhasadt az orra.

 

 • Lefagy a lónak a szarva.
  Jelentése: nagyon nagy hideg van ill. volt vagy
  annak mondják, aki fázásról panaszkodik, holott nincs is nagy hideg.

 

 • Se hite, se lelke, mint a hajóhúzó lónak.
  Jelentése: megbízhatatlan, komisz ember.

 

 • A legjobb lóra!
  Jelentése: most aztán siessünk a munkával!

 

 • Illik neki, mint koszos (rühes) lóra a bársonynyereg.
  Jelentése: nem illik neki, nem való rá, valamely finom ruhadarab.

 

 • Jó (rossz) lóra tesz.
  Jelentése: jól (rosszul) számít, amikor valakinek a pártjára áll vagy valamely ügy, mozgalom hívéül szegődik.

 

 • Két lóra tesz (ül).
  Jelentése: két ellentétes lehetőség megvalósulására számítva, kétfelé is biztosítja magát.

 

 • Lóra katona, tehénre hajdú.
  Jelentése: a régi, gyalogos hajdú katonák csúfolása.

 

 • Lóra ültet valakit.
  Jelentése: becsapja, elámítja.

 

 • Magas lóra ül.
  Felül a magas lóra.
  Jelentése: fölényesen beszél vagy viselkedik vagy
  nagyzol.

 

 • Leszáll a lóról.
  Jelentése: már nem olyan fölényes, alább adja.

 

 • Leszállít valakit a lóról.
  Jelentése: nem hagyja fölényeskedni, letöri a szarvát.

 

 • Lóról szamárra ül.
  Jelentése: rosszabb helyzetbe jut, mint amilyenben volt, elszegényedik vagy
  rossz cserét csinál.

 

 • Magas lóról beszél.
  Jelentése: fölényesen, fennhéjázva beszél.

 

 • Boldog, mint aki egy lovon szánt.
  Boldogul, mint aki egy lovon szánt, s lova, maga vak.
  Halad, mint aki egy lóval szánt.
  Jól van dolga, mint aki egy lovon szánt, az sem az övé.
  Könnyen megy neki, mint aki egy lovon nyomtat, aztán huszonkét szerben veri az eső.
  Jelentése: nem boldogul, nem halad a dolga vagy
  nagyon szerencsétlen, nyomorult.

 

 • Röhög, mint ló az abraknak.
  Röhög, mint abrakjának a ló.
  Vihog, mint a ló.
  Jelentése: örömében hangosan nevet.

 

 • Olyan az élete, mint a hajóhúzó lóé.
  Jelentése: nagyon rosszul megy neki, sokat kell gürcölnie.

 

 • Mit nekünk egy ló, ha megdöglik, agyonütjük.
  Jelentése: a nagyzolás, az anyagiakkal való kérkedés kicsúfolása.

 

 • Akkor abrakolja lovát, mikor harcba indul.
  Jelentése: megkésve, az utolsó pillanatban végez, intéz valamit.

 

 • A lovát keresi, pedig rajta ül.
  Azt a lovat keresi, akin ül.
  Szász a lován ül és keresi.
  Jelentése: arra az emberre mondják, aki olyan szórakozott, hogy azt keresi, ami rajta, nála vagy éppen előtte van.

 

 • Az tudja, aki a lovat hajtja.
  Jelentése: nem kell beleszólni a dolgába, ő tudja, hogyan kell eljárnia, intézkednie.

 

 • Egyik befogja, másik ki a lovat.
  Jelentése: annak szemléltetésére, hogy nagy a fejetlenség valahol; amennyit az egyik ember lendít a dolgon, a másik ugyanannyit ront rajta.

 

 • Egy lovat a sípért.
  Jelentése: többszörös árat fizet valamiért.

 

 • Ketten hajtanak egy lovat.
  Jelentése: ketten ugyanazt akarják, ugyanarra törekszenek vagy
  ketten is igénybe veszik valakinek a szolgálatait, nagyon kihasználnak valakit.

 

 • Lovat ad alá.
  Jelentése: felbátorít, felloval valakit.

 

 • Megennék egy lovat, míg te a seggét rágod!
  Jelentése: szörnyen lassan mozogsz, felháborító lassúsággal csinálsz valamit!

 

 • Nem alám hoztad ezt a lovat.
  Jelentése: nem segítesz nekem ezzel, nem mozdítod elő ezzel az ügyemet.

 

 • Tarka lovat látok, sok szerencsét várok (találok).
  Jelentése: babonás emberek mondják, ha tarka lovat látnak.

 

 • Tartanék én lovat, ha zabot szarnék meg szart ennék.
  Jelentése: mondják a szerfölött haszonleső, fösvény ember jellemzésére, gúnyolására.

 

 • Úgy üti, mint a lovat.
  Jelentése: kíméletlenül üti, veri.

 

 • Lóvá tesz valakit.
  Jelentése: rászedi, becsapja, elbolondítja vagy
  tréfát űz vele, ugratja.

 

 • Beszélhetsz neki, mint a beteg lónak.
  Jelentése: annyira értetlen, vagy annyira makacs, hogy hiába beszél neki az ember.

 

 • Mint aki egy lóval szánt.
  Jelentése: felelet erre a kérdésre: Hogy vagy? – rosszul.

 

 • Váltott lovakkal.
  Jelentése: nagy sietséggel, nagyon iparkodva.

 

 • Húzza a lóbőrt.
  Húzza a lóbőrt a fagyon.
  Jelentése: hangosan horkolva alszik.

 

 • Lófejen esküdött.
  Jelentése: házasságkötés nélkül él együtt valakivel.

 

 • Amit lóháton fogad, gyalog meg nem állja.
  Jelentése: nem szokta megtartani az ígéretét.

 

 • Lóháton jár a kedve.
  Jelentése: szeszélyes vagy
  ritkán van jó kedve.

 

 • Lóháton keresztelték, még akkor sem kopott a talpa.
  Jelentése: azért olyan hosszú életű, mert sohasem erőltette meg magát a munkával.

 

 • Lóhátról beszél.
  Jelentése: fölényesen viselkedik.

 

 • Lóhátról beszél velem!
  Jelentése: jelentéktelen ember vagy te hozzám képest.

 

 • Kilóg a lóláb.
  Jelentése: megmutatkozik valakinek az igazi, de titkolt és rendszeres nem becsületes szándéka.

 

 • Lovagnak mondja magát, de a kenderből sem tetszenék ki.
  Jelentése: dicsekszik, holott nincs neki mivel.

 

 • Megjött az első lovagos.
  Jelentése: mondják, ha valaki először ásít a fonóban vagy más társaságban.

 

 • Addig még a lovasok haladnak (míg megházasodol).
  Jelentése: sok idő eltelik addig (míg megházasodol).

 

 • Olyan, mint a ménes.
  Jelentése: szilaj, féktelen (ember, különösen gyermek).

 

 • Kár volna egész ménest megszalasztani egy kancáért.
  Jelentése: nem érdemes a szóban forgó dolog miatt olyan nagy hűhót csapni.

 

 • Búsul, mint az elrugdosott ménló.
  Jelentése: nagyon szomorú.

 

 • Nyeregben van.
  Jelentése: hatalomra vagy valakivel szemben fölénybe került, s ezért biztonságban van.

 

 • Kiüt valakit a nyeregből.
  Jelentése: legyőzi ellenfelét vagy
  szerelmi vetélytársával szemben eléri a célját.

 

 • A nyerget üti, hogy a ló érezze.
  Jelentése: úgy bánt vagy büntet valakit, hogy nem közvetlenül neki, hanem olyannak okoz bajt, kellemetlenséget, aki a legközelebb áll amahhoz.

 

 • Két nyerget ül egy seggel.
  Jelentése: egyidejűleg két olyan feladatot lát el, amely közül mindegyik egész ember kívánna vagy
  egyidejűleg két ellentétes követelésnek akar megfelelni, két ellentétes szempontot igyekszik kielégíteni.

 

 • Leveszik a nyerget egymásról.
  Jelentése: abbahagyják a pörlekedést, megegyeznek.

 

 • Ráteszi a nyerget valakire.
  Jelentése: fölébe kerekedik, úrrá lesz rajta.

 

 • Ostor alatt tart valakit.
  Jelentése: sanyargatja, kínozza
  szigorú fegyelem alatt tartja.

 

 • Rajta csattan az ostor.
  Jelentése: ő szenved, ő bűnhődik.

 

 • Úgy szalad, mint akit ostorral vágnak.
  Jelentése: lóhalálában rohan.

 

 • Várjuk meg, hogyan pattanik az ostor.
  Jelentése: majd meglátjuk, hogyan végződik a dolog.

 

 • Patkó van a könyökén.
  Jelentése: könyörtelenül törtető ember.

 

 • Elrúgja a patkót.
  Jelentése: házasságon kívül teherbe esik.

 

 • Összerúgja valakivel a patkót.
  Jelentése: összevész, összekap vele.

 

 • Megeszi még a patkószeget is.
  Jelentése: a legnehezebb étel sem árt meg a gyomrának, nagyon jó gyomra van.

 

 • Olyan éhes, hogy a patkószeget is megenné.
  Jelentése: nagyon éhes, nagyon jó étvágya van.

 

 • Olyan mintha, patkószeget nyeltem volna.
  Jelentése: mondják a karcos vagy a nagyon rossz minőségű borra, miután ittak belőle.

 

 • Úgy illik hozzá, mint az aranyos sarkantyú a bocskorhoz.
  Jelentése: nem illik hozzá, mert sokkal értékesebb nála.

 

 • Biztatja, mint szekeres a lovát.
  Jelentése: erősen biztat valakit.

 

 • Hegy alatt abrakol.
  Jelentése: késedelmesen végez valamit.

 

 • Megadja a módját, mint dorozsmai ember a ló herélésnek.
  Jelentése: hiábavaló dolgot tett, csakhogy megadja a módját valaminek.

 

 • Szemmel tartja, mint Beke a lovát.
  Jelentése: csak nézi, de enni nem ad neki.

 

 • Úgy beszél valakivel, mint a talyigás a lovával.
  Jelentése: durván, fölényesen beszél vele.

 

 • Túlesik rajta, mint az egyszeri pap a lován.
  Jelentése: túljut valamin, de nincs köszönet benne.

 

 • Ki lova fia?
  Jelentése: miféle szerzet, kinek a leszármazottja?

 

 • Fénylik, mint a jól tartott paripa szőre.
  Jelentése: mondják a vasárnapiasan kiöltözött, fényes csizmájú legényre.

 

Forrás: O. Nagy Sándor Magyar szólások és közmondások

Kép: pixabay.com