humor

#lovagolnitanultam

– Öregem, fantasztikus számot láttam tegnap a cirkuszban. Képzeld, egy kutya lovaglás közben ide-oda bukfencezett a ló hátán, azután a hasa alá is becsúszott, majd a nyakába kapaszkodva visszamászott… – Az mind semmi! Én ezt már az első nap megcsináltam, amikor lovagolni tanultam!

#nemlátomakadályát

Két vak ló beszélget a pálya szélén: – Te tényleg indulni akarsz a holnapi versenyen? – Nem látom akadályát…

#helyesbítekhóóó!

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak. A bácsi jól odasóz nekik: – Gyí! A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral: – Gyí! A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a bakról, előremegy a lovakhoz és észreveszi, hogy közvetlen a lovak előtt egy óriási szakadék tátong. […]

#csakderékigért

A paraszt bácsi a folyóparton baktat a szekerével. Ott van szolgálatban a rendőr. A bácsika megkérdezi tőle: – Biztos úr, hol lehet itt baj nélkül átkelni a szekérrel? – Jöjjön csak, bátyám, majd megmutatom. Itt nyugodtan áthajthat. – A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüllyed a szekérrel együtt. Megszólal a rendőr: – Érdekes! A […]

#minekstrapáljamagát

Arisztid és inasa kimennek a galoppversenyre. – Jean, miért futnak a lovak? – Babérért, uram. – És melyik kapja a babért? – Az első, uram. – Akkor a többi minek strapálja magát?

#majdénfedezlek

A csődör és a kanca megy ki az istállóból. A csődör udvariasan előreengedi a kancát: – Menj csak előre, én majd fedezlek.

#hogyalovaknekérjenek!

A rendőr megállítja a székely paraszt bácsit. – Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren? A paraszt bácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja: – Szénát. – És miért sugdolózik? – Hogy a lovak ne kérjenek!